Studentenstad
Stichting Studentensteden page image
Studentenstad
Slogan

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, levensbeschouwelijke universiteit, die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die met name put uit filosofie, sociologie, psychologie en geschiedenis. Humanistische tradities en waarden vormen een belangrijke inspiratiebron.

Humanistiek: nu meer dan ooit

De UvH biedt een driejarige bacheloropleiding Humanistiek en twee masteropleidingen aan: de driejarige master Humanistiek en de eenjarige master Zorgethiek en Beleid. Het accent in de driejarige bacheloropleiding ligt op een brede academische vorming. Je krijgt zowel theoretische vakken als praktijkvakken. Je leert analytisch te denken, waarbij je tot de essentie van complexe vraagstukken doordringt. Je bekwaamt je in onderzoeksvaardigheden, krijgt argumentatietechnieken aangereikt en wordt getraind in gespreks- en reflectievaardigheden. Ook leer je jezelf helder en goed te kunnen uitdrukken.

Kleinschalig en afwisselend

In tijden van schaalvergrotingen, groeiende studentenaantallen en een nadruk op specialisme en excellentie, is de Universiteit voor Humanistiek een baken van kleinschalig, afwisselend en persoonlijk onderwijs, waar kennis, kunde en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Dit wordt niet alleen door studenten zelf gewaardeerd, maar ook door academici en werkgevers. 

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden werken in het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties, ministeries, in de media, binnen de wetenschap, of bijvoorbeeld op het terrein van beleid en advies. Met een bachelor Humanistiek kun je doorstromen naar academische masters op andere universiteiten. Ga je door met de master Humanistiek, dan kun je later ook aan de slag als raadspersoon in een ziekenhuis, een gevangenis of in het leger. De master Zorgethiek en Beleid biedt uitzicht op een carrière, waarbij kritisch nadenken over het vraagstuk wat goede zorg is centraal staat. Weer anderen vestigen zich als zelfstandig adviseur, trainer of coach.

Contact Universiteit voor Humanistiek

Website: www.uvh.nl
Email: info@uvh.nl