Nelly.com/nl
Heren 160x600

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen over zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving.

De Universiteit voor Humanistiek is onafhankelijk en wordt net als de andere grote universiteiten voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Zo’n 400 reguliere studenten volgen er een officieel erkende bachelor, master en premaster Humanistiek, een studie die inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden benut en met elkaar in verband brengt. Vanaf september 2012 komt ook de master Zorg, ethiek en beleid van Tilburg University naar de UvH.

Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en allerlei andere disciplines uit de maatschappij- , cultuur- en gedragswetenschappen. Telkens staan menselijke vragen naar zingeving en een rechtvaardige inrichting van de samenleving centraal. In de opleidingen is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden.

Afgestudeerden in de humanistiek komen op uiteenlopende plekken terecht in de samenleving. Ze werken als coach of geestelijk begeleider in zorginstellingen, binnen het leger of het gevangeniswezen, of hebben zich gespecialiseerd in levensbeschouwelijk onderwijs. Ook werken veel humanistici als adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker in maatschappelijke en commerciële organisaties of bij beleidsinstanties.

Contact gegevens:
Website: www.uvh.nl
Email:info@uvh.nl
 

Webdesign Polder Knowledge