Studentenstad
Stichting Studentensteden page image
Studentenstad
Slogan

UMTC

Studentenvereniging UMTC is een algemene gezelligheidsvereniging in Utrecht. Opgericht in 1949 als studievereniging aan de toenmalige Hogeschool Utrecht heeft zij zich ontwikkeld tot Utrechtbrede vereniging waar iedere student welkom is. Zowel studenten van de Universiteit als van de Hogescholen bouwen een uitgebreid sociaal netwerk op binnen deze gemengde vereniging.

Kleinschalig, betrokken en divers

UMTC onderscheidt zich van andere verenigingen door een kleinschalig karakter, een grote betrokkenheid van haar (oud)leden en daarnaast de grote diversiteit aan leden. Alle mogelijke studies zijn vertegenwoordigd onder de driehonderd actieve leden van UMTC.

Jaarclubs, disputen, commissies e.a.

De laatste jaren groeit het ledenaantal enorm. UMTC is de enige traditionele studentenvereniging in Utrecht zonder ontgroening. Mede hierdoor vervult zij een unieke positie in de stad. Door middel van jaarclubs, disputen, commissies, genootschappen en besturen weet UMTC haar leden nauw te betrekken bij de vereniging.

Ontspanning & ontplooiing

De vereniging biedt een solide sociaal netwerk, minimaal drie borrelavonden per week en legio activiteiten. Behalve ontspanning biedt UMTC aan haar leden diverse mogelijkheden zich op persoonlijk vlak te ontplooien. Zo organiseert de vereniging avonden met toneelvoorstellingen, debatten en lezingen. Kortom, vele ambitieuze studenten vinden bij UMTC hun plek.

Centrale ligging

Sinds 2005 is de sociëteit, genaamd Borghaerts, gevestigd aan de Voorstraat. Door de centrale ligging krijgt UMTC steeds meer naamsbekendheid en groeit het ledenaantal. De negentig nieuwe lidmaatschapsplaatsen worden met gemak gevuld.

Onderdeel van…

UMTC is daarnaast onderdeel van een federatie van zes verenigingen uit verschillende steden in heel Nederland en is lid van de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.). Deze Plaatselijke Kamer van Verenigingen vertegenwoordigt de zeven studentenverenigingen in Utrecht en onderhoudt nauwe contacten met de Universiteit en de Hogeschool Utrecht.

Contact

Bezoekadres:
Voorstraat 64
Utrecht
www.umtc.nl

Postadres:
Studentenvereniging UMTC
F.C. Dondersstraat 65
3572 JE Utrecht